γεια σας φιλαράκια μου!!!

Γεια σας φιλαράκια μου!!!

παρακαλώ, όποιος επιθυμεί να δανειστεί τις φωτογραφίες μου, να επικοινωνήσει πρώτα μαζί μου. Έχω χόμπυ την φωτογράφια και φωτογραφίζω με μια
CANON 550D, χωρίς να έχω ιδιαίτερες γνώσεις φωτογράφησης. Να τονίσω ότι δεν είμαι επαγγελματίας φωτογράφος και ότι βγάζω φωτογραφίες εντελώς και μόνο για την ευχαρίστηση μου.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

108 εργαλεία για τον υπολογιστή και το ίντερνετ

δανεισμένο από http://artjunction.org/blog/ 

1. Art Education 2.0 – Art education and technology
2. Art Snacks – Help for aspiring young artists
3. Arteducators.org – National Art Education Association
4. Asia Region Art Educators – Art educators living, working or interested in Asia
Audio Tools
5. Audacity – Sound editor and recorder
6. Find Sounds – Search for sound effects and musical samples.
Blogging Tools
7. Blogger – Create a personal or group blog
8. Edublogs – Education blogs only
9. WordPress – Popular blogging software
10. Technorati – Blog-search tool
11. Google Blog Search – Another way to search for blogs
Brainstorming Tools
12. Bubbl.us – Brainstorm with mind maps online
13. Mind42.com – A collaborative browser-based online mind mapping tool
14. Wallwisher – Generate ideas and gather responses
Collaborative Writing Tools
15. Google Docs – Create and edit documents online w/others
16. PBWiki – Different wiki plans available
17. WetPaint Wikis – Different plans available
18. Wikispaces – Different plans available
Chat & Instant Messaging
19. Chatzy – Free & Plus ($9 yr to remove ads)
20. Edmodo – Secure education platform for micro-blogging, sharing files, etc.,
21. Meebo – Instant messaging
22. Twitter – IM/Micro-Blogging/Networking tool
23. Tweetdeck – Popular desktop Twitter client
Communication Tools
24. Skype – Free video calls
25. Google Apps for Education -  Suite of communication & collaboration tools
26. Yack Pack – Web-based voice communication tool
Conferencing Tools
27. Elluminate – Up to 3 people free
28. Tapped In – Online offices and group rooms with whiteboard & other tools
Create a Personal Start-up Page
29. iGoogle- Collect RSS Feeds & widgets on one page
30. Netvibes – Collect RSS Feeds & widgets on one page
31. Pageflakes – Collect RSS Feeds & widgets on one page
32. Protopage – Place RSS Feeds & widgets on one page
33. Glogster – Create a interactive, multimedia page
34. GlogsterEDU – Secure educational platform for classroom use of Glogster.
Create a Website
35. Google Sites – Create a free website or wiki
36. Weebly – Create a website or blog
37. Webnode – Free website builder
38. Wix – Free flash-based website builder
Creative Commons (CC) Sites
39. Creative Commons – Find works you can share, remix, or reuse
40. A Shared Culture Video – Explains Creative Commons licensing
41. Spectrumofrights Comic1 – Explains different Creative Commons licenses
42. Compfight – Search Flickr for CC images
43. Flickr: Creative Commons – Millions of images available for reuse
44. A Flickr CC Search Toy – Another way to search Flickr for CC images
45. Wikimedia Commons – A database of over 4 million freely usable media files
46. Sharing Creative Works – Comic about Creative Commons.
Multi-media tools
47. Scratch – Create and share games, digital stories, artwork, etc.,
48. ScratchEd – Online community for educators
Photo-Editing Tools
49. Adobe Photoshop Express – Image-editing and photo-sharing site
50. Aviary – Image-editing one of several browser-based tools
51. Picnik – Edit and upload photos to other sites
52. Splashup – Edit and upload photos to other sites
Photo-sharing sites
53. Flickr – Most popular site
54. Photobucket – Free & pro accounts
55. Shutterfly – Free & unlimited storage space
Polls and Surveys
56. AnswerGarden – Minimalistic Feedback Tool
57. PollDaddy – Create polls and place them on your website or blog
58. Quibblo – Create polls, surveys or quizzes for your website or blog
59. Vizu – Create polls for your website or blog
Presentation Tools
60. Jing – Online screen recorder
61. Prezi - Powerpoint on steriods.
62. Sketchcast – Record a sketch & add voiceover
63. SlideShare – Host & share your PowerPoints
RSS Readers
64. Bloglines – RSS Feed Reader
65. Google Reader – RSS Feed Reader
66. Alltop (ed) – RSS feeds from the top education blogs & sites.
67. Alltop (art) – RSS feeds from the top Art blogs.
Search Tools
68. SweetSearch4me – K-8 web search tool.
Exhibit Student Work
69. Artsonia – Online children’s art museum
70. Digication – Create e-portfolios
71. Ed.Voicethread – Create multimedia albums
Social Bookmarking Sites
72. BlinkList – One-click saving of web pages
73. Delicious – Tag, save, manage and share web pages
74. Diigo for Educators – Annotate and highlight web pages
75. StumbleUpon – Rate sites, videos and photos
Storage Places
76. Box.net – Free “Lite” plan – 1 GB of storage plus 25MB file uploads
77. Drop.io – Create private temporary space to store and share files
URL Shortening Sites
78. TinyURL – Probably the most popular
79. SnipURL – I use this site just as often as TinyURL
Video Tools
80. Animoto for Education – Create video slideshows in minutes
81. JayCut – Free Online Video Editor
82. TubeChop – Chop a section from any YouTube video and share it.
83. Ustream – Live video-streaming
84. Zamzar -Convert YouTube videos and more
Video-Sharing Sites
85. Art Babble – Art videos
86. TeacherTube.com – Educational videos
87. Vimeo – Popular alternative to YouTube
88. YouTube – Mainstream videos
Technology Learning Resources
89. Commoncraft – Great videos on Web 2.0 tools & practices
90. Digital Generation Project – Portraits of young students using digital media
91. Teaching Copyright – Materials for the classroom
92. Diigo Tutorials – Tutorials on the social bookmarking site
93. Google Reader for Beginners – Tips on setting up and managing RSS Feeds
94. Google Apps for Education – Introductory video
95. Make Internet TV – How to record and publish video on the Web.
96. 7 Things You Should Know About – Guides to Web 2.0 tools & practices
97. Ten Ways to Use Web 2.0 to Change the World (or further your goals)
98. Social Media Tools 101 – Covers various tools from blogs to wikis
99. Tim Davies’ One-Page Guides – Guides to Web 2.0 tools & practices
100. Tweetable Art: 10 Twitter Tips for Artists – by Natasha Wescoat
101. 25 ways to teach with Twitter by Sonja Cole
102. A Newbie’s Guide to Twitter - Introduction to Twitter by Rafe Needleman
103. VoiceThread in the Art Room – Tips, project ideas, examples, and more.
104. 90+ Videos on Technology & Media Literacy – Compiled by Alec Couros
105. Shift Happens- Home of the famed Did You Know 4.0 video
106. Multimedia ABC Video – Introduction to multimedia tools
107. Pew Internet & American Life Project – Research on the Internet
108. 10 Future Web Trends – Crystal ball gazing1 σχόλιο:

mahler76 είπε...

κάτι για τον σκληρό μου που κρασάρισε έχουμε μπας και ανακτήσω τα δεδομένα?